Jævnfør Lejre Aftenskole´s vedtægter afholdes den årlige ordinære generalforsamling for alle medlemmer hvert år den sidste torsdag i Marts måned kl.17.

 

Indkaldelse til Generalforsamling

i Lejre Aftenskole:

 

Torsdag den 21. 3. 2024 kl. 17

Aktivitetshuset i Kr. Sonnerup

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Med venlig hilsen

Torben H. Madsen

Formand